Községi Könyvtár e-Magyarország

Nyomtatóbarát változat
3909 Mád, Rákóczi út 19.


Telefon: 06-20/237-0111
email: konyvtarmad@gmail.com

A községi könyvtár 1959-ben jött létre. Az induló köteteket, melynek száma 300 db volt a Járási könyvtár ajándékozta Mádnak. A 60-70-es években több szervtől kapott a könyvtár ajándékba könyvet (FMSZ, TSZ stb…), de több magán személy is gyarapította ajándékával a könyvállományt. A könyvtár eleinte 4 órát volt nyitva délutánonként. Tiszteletdíjas állás volt. Majd 6 órás nyitva tartású, részmunkaidős lett. 1960-tól 70-ig több könyvtáros váltotta egymást, több helyen működött. 1972-re kinőtte a helyét Kultúrházban és az akkori Pártházban- jelenlegi helyén-, bérelt ki helyiségeket. 8 órás nyitva tartású fő állás lett. Állandó személy lett a vezetője 1983-ig, 1983-tól 2014-ig Vaszil Katalin látta el a könyvtári teendőket, feladatokat. 2014-től Duhonyiné Nagy Zsuzsanna vezetése alatt működik a könyvtár. Az intézmény 74 m2-en működik. Heti 40 órában tart nyitva egy időben a gyerekek és a felnőttek részére. Külön-külön szobában találhatók a felnőtt, a gyermek- és ifjúsági irodalom, valamint az ismeretterjesztő szakirodalom. A könyvtár tagja az ODR-nek. Az ODR segítségével elég sok kérést sikerült teljesíteni.

Az intézmény életében jelentős változás történt, amikor az Informatikai és Hírközlési Minisztérium által kiírt „eMagyarország pontok” pályázaton 2 db számítógépet, 1 db multifunkciós nyomtatót és szélessávú internet hozzáférést nyert.  2004 őszétől eMagyaroszág pontként működik.  A közvetlen internet megteremtette nemcsak a település lakói és az intézmény használói, valamint az itt nyaralók számára a naprakészséget és az informálódás lehetőségét, hanem a könyvtári munkában is nagy segítséget jelent. Az internethasználat, nyomtatás és fénymásolás lehetősége volt az egyik olyan új szolgáltatáskör, amellyel nyitottunk a falu felé. Ezeket a szolgáltatásokat bárki igénybe veheti beiratkozás nélkül is.

2009-ben a szerencsi városi Művelődési Központ és Könyvtár és 6 kistérség településének fejlesztése érdekében „Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése – Tudásdepó-Express" c. TIOP pályázatát megnyerte. A pályázat fő célja az esélyegyenlőség növelése könyvtári informatikai fejlesztéssel a szerencsi kistérség településein. A mádi könyvtár támogatási összege: 7.403.503,-Ft. A munkálatok 2010.december 31-vel befejeződnek. Ezzel a pályázattal a település lakói 3 db számítógépet, 2 db multifunkciós nyomtatót és internet hozzáférést nyertek.  A fogyatékkal élő emberek számára speciális eszközök beszerzését, épületen belüli korszerűsítést, és külső, belső akadálymentesítést tett lehetővé. Ezek a mind a könyvtárhasználatot könnyítik meg. Továbbá a pályázattal megvalósult az állományvédelem szempontjából a biztonságtechnikai eszközök kiépítése, a világítás korszerűsítése, akadálymentes vizesblokk kiépítése.

2013-tól megállapodás jött létre Mád Község Önkormányzata és II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár között. A megállapodás értelmében az önkormányzat működteti a könyvtárat, mint könyvtári, információs és közösségi szolgáltató helyet. A megyei könyvtár szakmai tanáccsal segíti a könyvtári szolgáltató hely szolgáltatásait, negyedévente letéti állományként új dokumentumokkal látja el a könyvtárat, a helyben nem található dokumentumokat könyvtárközi kölcsönzéssel segíti, támogatja a helybéli programok szervezését, elősegíti az olvasás népszerűsítő programokhoz való csatlakozást, hozzáférést nyújt az elektronikus katalógusokhoz. A miskolci II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működtetéséhez igénybe vette a Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár segítségét. Kistérségi dokumentumszolgáltató rendszer keretében a szerencsi városi könyvtár, a megállapodás alapján szakmai munkával segíti a könyvtár zavartalan működését. 

A könyvtár állománya jelenleg: 10.834 kötet. A beiratkozott olvasók száma: 105 fő. A könyvtárnak 15 féle folyóirat jár.

A könyvtár nyitva tartása

 • Hétfő: de.: 09.00-11.30   du.: 13.00-17.00
 • Kedd: de.: 09.00-11.30   du.: 13.00-17.00
 • Szerda: de.: 09.00-11.30   du.: 13.00-17.00
 • Csütörtök: de.: 09.00-11.30   du.: 13.00-17.00
 • Péntek: de.: 09.00-11.30   du.: 13.00-16.00

Térítésmentes szolgáltatások

 • beiratkozás
 • internethasználat
 • szkennelés
 • CD és DVD írás
 • szövegszerkesztő használata

Térítéses szolgáltatások

 • fénymásolás:
 • szöveg 20,-Ft
 • kép   60,-Ft
 • nyomtatás:
 • szöveg 20,-Ft
 • kép  60,-Ft       
 • színes nyomtatás:
 • szöveg 150,-Ft/oldal
 • ábra, grafikon  80,-Ft
 • kép( A4-es)  400,-Ft
 • kép( A5-ös) 200,-Ft
 • kép(levelező lap)  100,-Ft

eTanácsadó neve, elérhetősége
Duhonyiné Nagy Zsuzsanna,  Községi Könyvtár 3909 Mád, Rákóczi út 19.
Telefon: 06-20/237-0111
email: konyvtarmad@gmail.com


 

További e-Magyarország pontok
Idősek Klubja
3909 Mád, József A. út 33.
Telefon: 06-20/218-8544
email: madiono@freemail.hu
eMOP ID:397

Az eMagyarország pont egy régi parasztházban található. Már 100 évvel ezelőtt is óvodaként funkcionált, majd helytörténeti múzeumként. 1968-tól a mostani feladatot látja el, ami bentlakást és nappali ellátást biztosít Mád idős lakosainak. Az intézményt 2005 májusi árvíz után felújították, új bútorokat és padlózatott kapott. A bentlakás 10 fő részére biztosított, ami 8 nő és 2 férfi gondozott elhelyezését szolgálja 1+1 évig, mert otthonunk átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény.
Az internetes szolgáltatást az alább említett módon tesszük a falu számára elérhetővé. Az internetet jelző táblák a megfelelő helyen elhelyezésre kerültek.

Térítésmentes szolgáltatások

 • internethasználat
 • CD és DVD írás
 • szövegszerkesztő használata


Térítéses szolgáltatások

 • fénymásolás
 • nyomtatás


Nyitvatartás

 • Hétfő: 07:30-15:30
 • Kedd: 07:30-15:30
 • Szerda: 07:30-15:30
 • Csütörtök: 07:30-15:30
 • Péntek: 07:30-15:30


eTanácsadó neve, elérhetősége
Prekobné Gubányi Diána
06-20-218-8544
email cím: madiono@freemail.hu

Az eMagyarország Centrum központi elérhetősége
Postacím: NT Nonprofit Közhasznú Kft. - eMagyarország Centrum
Székhely: 1063 Budapest, Munkácsi Mihály u. 16.
Telefon: 06-1/413-2795, 06-1/413-2796
E-mail: info@emagyarorszag.hu
Honlap: www.emagyarorszag.hu