Kereskedelmi nyilvántartás | Mád honlapja

Kereskedelmi nyilvántartás

Nyomtatóbarát változat

Bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység nyomtatvány

Ipari tevékenység folytatásához szüksegés bejelentés engedély iránti kérelem

 

Bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 3. § (1) bekezdés szerint az, aki a Magyar Köztársaság területén kereskedelmi tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre irányuló szándékát a kereskedelmi hatóságnak (jelen esetben az illetékes települési önkormányzat jegyzője) bejelenteni.

A kereskedelmi tevékenység (A 210/2009. (IX.29.) Korm.rendelet 3. és 6. számú mellékletében meghatározott termékkörök értékesítése) bejelentésével kapcsolatos eljárás nem minősül közigazgatási hatósági ügynek, csak a bejelentés alapján történő nyilvántartásba vételt követően.

Szükséges adatok, iratok:

A kérelemhez eredetiben, vagy hitelesítésre alkalmas másolatban – az eredeti bemutatása mellett – csatolni kell:

 • nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére vonatkozó igazoló okiratot (a tulajdoni lap kivételével) (bérleti szerződés)
 • haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező – a haszonélvező hozzájárulását igazoló okiratot, (hozzájáruló nyilatkozat)
 • közös tulajdonban álló üzlet esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okiratot (hozzájáruló nyilatkozat)
 • vásárlók könyve

Ügyintézés határideje, díja:

A jegyző a működési engedély megadásával egyidejűleg az üzletet nyilvántartásba veszi.

 • Az eljárás illeték köteles – 3000 Ft –, melyet a kérelem benyújtásával egy időben, illetékbélyegben kell leróni (elektronikus úton történő teljesítésére nincs lehetőség).
 • 3000 Ft értékű illetékbélyeg köteles minden adatváltozás, módosítás mely a nyilvántartásban szerepel.

Ügyintézés menete:

A jegyző a kereskedelmi tevékenység végzésére irányuló bejelentést nyilvántartásba veszi, majd a nyilvántartási számmal együtt megküldi a szakhatóságoknak, hatóságoknak, melynek körét a hivatkozott Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése határozza meg. Ha a kereskedelmi tevékenység a hatóságok feladat- és hatáskörét az ott megjelölt szempontok szerint érinti, az érintett hatóság, továbbá takarmány, állatgyógyászati készítménynek nem minősülő állatgyógyászati termék forgalmazása esetén a járási állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatal, termésnövelő anyag forgalmazása esetén  a növény- és talajvédelmi igazgatóság, a bejelentés kézhezvételét követő naptól számított 30 napon belül hatósági ellenőrzést folytat le. Az ellenőrzés eredményéről a hatóságok az ellenőrzést követő nyolc napon belül tájékoztatják a jegyzőt.

 

 

Kereskedelmi tevékenység megszüntetése

Amennyiben a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység gyakorlását a kereskedő megszünteti, azt a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 24. § (3) bekezdése szerint a megszűnést követően köteles bejelenteni.

 

Alkalmazott jogszabályok:

 • 2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről
 • 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről
 • 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
 • 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
 • 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól