Hirdetmény

Nyomtatóbarát változat

A BMH Nonprofit Kft., mint Borsod- Abaúj- Zemplén megye hulladékgazdálkodási közszolgáltatója az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt lakosságot.

 

A BMH Nonprofit Kft. 2020. május 11-től ismételten fogadja a házhoz menő lombtalanításra vonatkozó igénybejelentéseket.

Az igénybejelentéssel egy időben nyilatkozattétel szükséges mely az alábbiakat tartalmazza:

 

· Az igénybejelentő az új típusú koronavírus tüneteit sem magán, sem a vele egy háztartásban élőkön nem tapasztalja vagy tapasztalta az elmúlt 14 naptári napban.

· Az új koronavírussal sem az igénybejelentő, sem a vele egy háztartásban élők sem fertőződtek meg.

· Az igénybejelentő legjobb tudomása szerint az elmúlt 14 naptári napban nem érintkezett fertőzött személlyel.

· Nyilatkozik, hogy az igénybejelentő és a lombtalanítással érintett ingatlan sem jelenleg, sem a nyilatkozat megtétét megelőző 14 naptári napban nem állt hatósági házi karantén szabályai alatt.

 

A nyilatkozat a www.bmhnonprofit.hu oldalon a lombtalanítási igénybejelentő lap mellékleteként érhető el.

 

 

Tájékoztatás a házhoz menő lomtalanításról

 

A BMH Nonprofit Kft. a közterületek rendjének és tisztaságának megőrzése érdekében a lombtalanítást nem előre meghirdetett napokon, hanem igénybejelentés alapján, a lakossal előre egyeztetett napon végzi el. Ezzel a szolgáltatással a lom keletkezéséhez igazítható az elszállítás időpontja. A lomtalanítás ingyenesen évente 2 alkalommal vehető igénybe.

A lomtalanítás előzetes igénybejelentés alapján történik. Családi házak esetében a lakos/ok jelezhetik igényüket, társasházak esetében pedig a társasház közös képviselője.

Az igénybejelentés történhet:

· személyesen az ügyfélszolgálati irodákban,

· telefonon a 0621/350-0111-es ügyfélszolgálati telefonszámon,

· a honlapunkról előzetesen letöltött igénybejelentő lap segítségével (településnévre kattintva az ügyfélszolgálat megadott elérhetőségein),

· e-mailben az ugyfelszolgalat@bmhnonprofit.hue-mail címen,

· a www.bmhnonprofit.huoldalon található elektronikus űrlap segítségével melyhez, kérjük válassza ki az Ön települését (főoldal/szolgáltatási terület) és kattintson a „Lomtalanítási igény bejelentése elektronikus űrlap segítségével” lehetőségre.

Ahhoz, hogy rögzíteni tudjuk a lombtalanítási igényt a következő adatokra lesz szükségük:

· lomhulladék típusa

· lomhulladék várható mennyisége (m3),

· lomok elszállításának kívánt időpontja,

· az Ön címe és elérhetőségei (név, cím, ügyfélkód, telefon, e-mail).

A lomtalanítási időpontjának pontos meghatározása a fentiek figyelembevételével és a szolgáltató belső járattervének figyelembevételével történik. Ezért kérjük, hogy folyamatosan jelentkeznek igényeikkel, mivel azokat csak ütemezve tudjuk elvégezni.

Miután beérkezett Öntől az igény hozzánk, kollégáink egyeztetik az Ön igényeit és égünk lehetőségeit, majd az 1997. évi CLV. fogyasztóvédelmi törvény szerint 15 napon belül visszajelzünk Önnek a megadott elérhetőségeinek valamelyikén. A Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerződésben foglaltak alapján a lomhulladék elszállítása az igényléstől számított 30 napon belül történik meg.

Amennyiben az általunk visszaigazolt napra Ön készíti a lomhulladékot ingatlanja elé, munkatársaink a megjelölt napon 6-14 óra között begyűjtik.

A lom. a lomtalanítás során átvett olyan háztartási hulladék, amely a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedény méreteit meghaladja.

A lomtalanítás alkalmával minden, az ingatlan elé kihelyezett nagyobb terjedelmű hulladék (pl.: bútor, edények, egyéb feleslegessé vált eszközök, tárgyak) elszállításra kerül. A nagyméretű lomokat (pl.: ágy, szekrény, ülőgarnitúra) szétszedett állapotban kell kihelyezni úgy, hogy a kézi erővel könnyen mozgatható legyen.

A lom továbbra sem tartalmazhat háztartási hulladékot, veszélyes anyagot tartalmazó fémhulladékokat, azbesztet tartalmazó hulladékokat, veszélyes anyagokat tartalmazó faforgácsot, oldószereket, szerves oldószereket, savakat, lúgokat, nehézfém tartalmú hulladékot, olajos rongyokat, fáradt olajat, olajszűrőket, fertőző hulladékokat (állati tetem, trágya), gyógyszereket, éles-hegyes eszközöket (injekciós tűk, fecskendők, vágó- szúróeszközök), permetszereket és azok dobozait, építési törmeléket, épület bontásából származó hulladékot, gumiköpenyt, autóbontásból származó hulladékot, elektronikai hulladékot és zöldhulladékot sem, mert azokat társaságunk nem szállítja el.

EZÚTON TÁJÉKOZTATJUK A LAKOSSÁGOT, HOGY A BEJELENTÉS NÉLKÜL TÖRTÉNŐ HULLADÉK KIHELYEZÉSE ILLEGÁLIS HULLADÉKLERAKÁSNAK MINŐSÜL.