Hirdetmény

Nyomtatóbarát változat

SZOCIÁLIS CÉLÚ TÜZIFA IGÉNYLÉSE

TISZTELT LAKOSSÁG !

 

A téli fűtési költségek csökkentéséhez a rászorulók az idei évben is igénybe vehetik a szociális célú tűzifa támogatást.

A papír alapú kérelmeket 2018. december 31. napjáig folyamatosan lehet benyújtani a Mádi Polgármestreri Hivatalban.

A kérelmek elbírálása Mád Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális Bizottsága hatáskörébe tartozik.

A Képviselő-testület által átruházott hatáskörben a Szociális Bizottság a rendelkezésre álló keret mértékéig a rászoruló személyeket, vissza nem térítendő természetbeni ellátás formájában, háztartásonként 1 m3 mennyiségben szociális tűzifa segélyben részesíti.

 

Támogatásban részesülhet, aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti

  1. aktív korúak ellátására (álláskeresési támogatás, szociális segély) vagy
  2.  időskorúak járadékára (Járási Hivatal által folyósított), vagy
  3. lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatásra jogosult,
  4. továbbá az olyan család,  ahol a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelnek.  

Amennyiben a fenti jogosultság alapján igénylők a rendelkezésre álló tűzifa keretet nem merítik ki, úgy támogatásban részesülhet a

  1. 65. életévet betöltött, egyedül élő nyugdíjas akinek jövelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300 %-át (85.500.-Ft).  

A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától!

A tűzifa kiszállításáról 2019. február 15-ig köteles az Önkormányzat gondoskodni.

A támogatás igényléséhez szükséges kérelem átvehető a Polgármesteri Hivatalban  vagy az alábbi linken letölthető: Tűzifa kérelem