Felhívás

Nyomtatóbarát változat

FELHÍVÁS

GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK RÉSZÉRE !

 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 10/2016. (VII.6.) önkormányzati rendelet értelmében nem kötelező a hulladékkezelési közszolgáltatást külön igénybe venni és azért díjat fizetni azon gazdálkodó ingatlanhasználónak, akinek a székhelye, telephelye, fióktelepe azon lakóingatlanba került bejegyzésre, ahol tulajdonosa, ügyvezetője, illetve annak közeli hozzátartozója természetes személyként a közszolgáltatást igénybe veszi. 

 

A díjfizetés mentesítéséhez az önkormányzat jegyzője állít ki igazolást, mely igazolás birtokában a gazdálkodó szervezetnek kell kezdeményezni a közszolgáltató felé a díjfizetés alóli mentesítést.

 

A kiállított igazolást a gazdálkodó szervezet az érvényesítés évét megelőző  minden év december 1. illetve december 31. napja között kell, hogy benyújtsa igazolható módon a közszolgáltató felé.

 

Az igazolás kiadásához szükséges kérelem nyomtatvány benyújtási határideje: 2018. december 18.

 

A nyomtatvány átvehető a Polgármesteri Hivatalban vagy az alábbi linken letölthető:

 https://drive.google.com/file/d/0B5HuzErOjFa0d0hzb29SNnFCN25sWTJQY0lHX0xMaGZyQjQw/view?usp=sharing